Hypnose/hypnoterapi / Essensforvandling

Essensforvandling

STOP DEN INDRE KAMP                                            

OG FIND FRED I DIG SELV                             

Mange oplever i deres dagligdag, hvordan der sker ting i dem, de ikke selv føler sig herre over. Det kan være tanker eller følelser, der påvirker dem på uhensigtsmæssige måde. For nogle manifesterer det sig som ubehag eller angst for at præsentere foran andre, ubehag eller overdreven nervøsitet ved at stå på scenen og synge eller performe på anden vis. Det kan også være hvis du oplever at der er noget i dig, der trækker dit liv i en retning, som du ikke ønsker. Eksempelvis kan du ønske at tabe dig, men alligevel spiser og drikker du de ting, der gør at du tager på.

Metoden Essensforvandling er udviklet til, på enkel og elegant vis, at frigive den energi, der er bundet i problematiske mønstre i vores personlighed. Dette gøres ved at skabe kontakt til enkelte dele af personligheden hver for sig, og i den proces hjælpe dem til at forstå delens rolle og mål.

Denne proces bruges til at løse op for indre konflikter, skabe forståelse mellem modstridende
dele af personligheden, og til at opnå en oplevelse af indre fred med delene.

Gennem processen forandres uhensigtsmæssig adfærd og uønskede følelser til mere hensigtsmæssig adfærd og ønskelige følelser, hvorfor der ofte opleves meget store forandringer på ganske kort tid.

Birgitte Bülow | Tyborøn Allé 75, 2720 Vanløse  | Tlf.: 20 77 07 27 | birgitte1957@yahoo.dk