Hypnose/hypnoterapi / Hvad er hypnoterapi?

Hvad er hypnoterapi?

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er hypnose anvendt med et terapeutisk formål.

Hypnose er en bevidst fremkaldt og anvendt tilstand af trance.

Trance er i sig selv er en naturligt forekommende bevidsthedstilstand, hvor du er i kontakt med dit ubevidste sind.

Du er naturligt i trance flere gange hver eneste dag; umiddelbart før og efter du sover, når du dagdrømmer, falder i staver, eller lader tankerne flyde mens du f.eks. løbetræner eller kører bil,- altså en tilstand, der opleves som behagelig, med et indadvendt afslappet fokus.

Derfor virker hypnoterapi

Hypnose arbejder med det ubevidste sind. Det er den del af dig, som rummer alle de erfaringer og oplevelser, du ikke har bevidst adgang til. De færreste tænker over, at dette udgør langt størstedelen.

Der er dokumentation for, at vort sanseapparat samlet sender enorme mængder af information, - mere end 11.000.000 bit pr. sekund - videre til hjernen, - og at hjernens bevidste processer kan rumme max. 10 - 50 bit pr. sekund. Hvad vi opfatter bevidst i et givent øjeblik er altså begrænset til en ekstremt lille del af det, vi modtager. Du er bevidst om mindre end en milliontedel af det, du erfarer. Den øvrige erfaring lagres i det, vi kalder det ubevidste sind.

Hypnose giver adgang til al denne gemte information; erfaringer, erindringer og ressourcer, og går samtidig udenom den tillærte kritiske selvcensur, der bremser udvikling.

Derved bliver det muligt at gå udenom de dybereliggende mentale forhindringer, der fastholder uønskede, fastlåste mønstre, og forhindrer dig i at udvikle og forandre dig. I hypnose kan negative mønstre aflæres og nye positive mønstre indlæres.

Hypnose er ikke magi, men et anerkendt værktøj til at skabe forandring indefra gennem hjernens neurologiske strukturer og ressourcer, herunder især dets forestillingsevne.

Ofte opleves vore egne handle- og tankemønstre som uforståelige for os selv, eller vi bliver ved med gang på gang at gentage adfærd og tankebaner, som vi godt ved, ikke er gavnlig for os. Her er hypnose en genvej til at gå udenom vore bevidste tankeprocesser og strategier, og effektivt ændre på de underliggende mønstre, vi ubevidst bærer på. Derfor virker hypnoterapi.

Hvordan foregår en behandling?

En session foregår ved, at vi i en samtale afdækker dit problem, hvordan du ønsker at have det i stedet, og hvad der eventuelt vil forhindre dig i at nå dit mål. Herefter vil du få at vide, hvordan hypnosen kommer til at foregå, og kan få besvaret eventuelle spørgsmål.

Når du er klar, guider jeg dig ind i en behagelig trance. Du har nu adgang til erfaringer og ressourcer, som kan hjælpe dig med at finde frem til skjulte årsager til, og løsninger på problemet. Mens du har adgang til din samlede kapacitet, guider jeg dig igennem en hypnoterapeutisk proces, som egner sig til dig og dit mål om forandring. Her arbejder vi aktivt med dine tanke- og handlemønstre. Processen varer i alt ca. 30 - 45 minutter.

Du vil herefter blive guidet tilbage til din normale udadvendte tilstand, som regel med en oplevelse af at være afslappet og rigtigt godt tilpas. Hele sessionen varer fra start til slut normalt mellem 1 og 1,5 time.

Derudover er alle sessioner forskellige, idet jeg i hypnoterapien tager udgangs-punkt i netop dig og din situation.

Forløb af 3 - 6 sessioner er ofte mest effektive, men du vil også opleve resultater af en enkelt session eller to, alt efter problemets kompleksitet.

Birgitte Bülow | Tyborøn Allé 75, 2720 Vanløse  | Tlf.: 20 77 07 27 | birgitte1957@yahoo.dk